Daurah Ilmiah bersama Masyayikh di Bantul (25-27/7/2009)

Alhamdulillah, segala pujian yang sempurna hanyalah milik Allah semata. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wassallam, keluarga, sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir masa.
Pada tahun 1430 H ini, insya Allah akan kembali diselenggarakan
daurah ilmiah bersama para masyayikh Ahlus Sunnah dari Timur Tengah. Baca entri selengkapnya »